Żołnierz AK Traczyk-Stawska do Bąkiewicza zagłuszającego prounijną manifestację! ( TheNatanieluz )

Categories Komentarze

@Zepelin9: Europa to pojęcie geograficzne. Polska zawsze będzie częścią Europy, niezależnie od jej przynależności do UE. Była jej częścią długo przed powstaniem UE i będzie długo po jej rozwiązaniu.